CENA VODY

Cena vody

Cena pitné vody od 1.1.2022 byla schválena Valnou hromadou svazku obcí "Rozšíření vodovodu Chroustovice" dne 8.12.2021 : 

31,81 Kč / m3 bez DPH

34,99 Kč / m3 s 10% DPH


Cena pitné vody pro rok 2021 byla odsouhlasena na Valné hromadě svazku obcí "Rozšíření vodovodu Chroustovice" dne 16.12.2020  :

30,00 Kč / m3 bez DPH