CENA VODY

Cena vody

Cena pitné vody od 1.1.2023 byla schválena Valnou hromadou svazku obcí "Rozšíření vodovodu Chroustovice" dne 14.12. 2022 : 

34,9 Kč / m3 bez DPH

38,39 Kč / m3 s 10% DPH