CENA VODY

Cena vody

Cena pitné vody od 1.1.2023 byla schválena Valnou hromadou svazku obcí "Rozšíření vodovodu Chroustovice" dne 14.12. 2022 : 

34,9 Kč / m3 bez DPH

38,39 Kč / m3 s 10% DPHÚčtování vodného na přelomu roku

Při účtování na přelomu roku dochází našim programem k zaúčtování poměrné části za starou cenu a za novou cenu vodného.