CENA VODY

Cena vody

Cena pitné vody pro rok 2020 byla odsouhlasena na Valné hromadě svazku obcí "Rozšíření vodovodu Chroustovice" dne 9.12.2019. 

27,83 Kč / m3 bez DPH

Cena pitné vody pro rok 2021 byla odsouhlasena na Valné hromadě svazku obcí "Rozšíření vodovodu Chroustovice" dne 16.12.2020  :

30,00 Kč / m3 bez DPH