CENA VODY

Cena vody

Cena pitné vody pro rok 2020 byla odsouhlasena na Valné hromadě svazku obcí "Rozšíření vodovodu Chroustovice" dne 9.12.2019.

27,83 Kč / m3 bez DPH