ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SVAZKU

Organizační struktura svazku

Svazek obcí "Rozšíření vodovodu Chroustovice" byl založen jako dobrovolný svazek obcí a vznikl dne 17. prosince 2001.


Členské obce dle abecedy:

  1. Čankovice
  2. Hrochův Týnec
  3. Chroustovice
  4. Jenišovice
  5. Moravany
  6. Ostrov
  7. Radhošť
  8. Trusnov
  9. Uhersko

Nejvyšším orgánem svazku je Valná hromada, nejméně 2x ročně ji svolává Rada Svazku. 

Volba orgánů svazku - Rady a Revizní komise - proběhla na zasedání Valné hromady dne 14.12.2022 v Ostrově:

Rada:

předsedkyně - Marie Tlapáková, Chroustovice

místopředsedkyně - Ing. Hana Shejbalová, Čankovice 

místopředseda - Mgr. Aleš Vašek, Hrochův Týnec

Revizní komise:

předsedkyně - Iveta Nováková, Uhersko

člen - Ing. Jiří Derka, Ostrov

člen - Lenka Vojtíšková, Trusnov