Přerušení dodávky vody z důvodu neuhrazení faktury

Přerušení dodávky vody z důvodu neuhrazení faktury


Na základě ustanovení zákona Zákon 274/2001 Sb. může dojít k přerušení dodávky pitné vody, v případě prodlení odběratele s placením podle smluvně sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dní.

Obnovení dodávky pitné vody po přerušení z důvodu neuhrazení faktury provedeme až po uhrazení všech dlužných částek, včetně úhrady nákladů spojených s odpojením a opětovným připojením. Poplatek za obnovení dodávky pitné vody po přerušení z důvodu neuhrazení dlužné částky je 1 000 Kč. Každé další přerušení a obnovení dodávky pitné vody v rámci 12ti měsíců je zpoplatněno částkou 6 000 Kč.