Schválené dokumenty hospodaření svazku

Finanční hospodaření

Níže vkládáme schválené dokumenty hospodaření svazku

1. 

Schválený rozpočet na rok 2020.

Schváleno dne: 9.12.2019

Vyvěšeno dne: 11.12.2019

Sejmuto dne: 31.12.2020

2.

Rozpočtové opatření č.1

Schváleno dne: 22.6.2020

Vyvěšeno dne: 23.6.2020

Sejmuto dne: 31.12.2020

3.

Rozpočtové opatření č.2

Schváleno dne: 30.10.2020

Vyvěšeno dne: 3.11.2020

Sejmuto dne: 31.12.2020

4.

Přezkoumání hospodaření za rok 2019