KVALITA VODY

Kvalita vody

Kvalita pitné vody je pravidelně kontrolována akreditovanou laboratoří a její kvalita zcela odpovídá parametrům vyhlášky MZd. ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu, rozsah a četnost kontroly pitné vody. Jedná se o prováděcí vyhlášku k zákonu o ochraně zdraví č. 258/2000 Sb. v platném znění. 

Kvalita pitné vody je sledována v celé distribuční síti, včetně odběrů u zákazníka, tj. třeba z kohoutku u Vás doma. Současně s kontrolou již upravené pitné vody dochází i ke kontrole vody surové, případně vody prací. Prací voda je voda použitá při praní pískových filtrů na úpravně vody (ÚV). 

Kvalita podzemní vody na zdroji ve Lhotě u Chroustovic je velmi dobrá a mimo odželezňování a odmanganování není, kromě následné hygienizace, nutná žádná další úprava. V překladu to znamená, že je tato voda pouze chlorována, aby došlo k hygienickému zabezpečení, jiné chemické látky do ní není nutné přidávat. 

V rámci kontroly kvality pitné vody se stanovuje velké množství různých kvalitativních chemických, senzorických, fyzikálních, mikrobiologických a biologických parametrů.

Problematika tvrdé vody:

Tvrdost vody určuje koncentrace vápníku a hořčíku ve vodě, respektive jejich součet v jednotkách mmol/l. Přítomnost těchto minerálních solí ve vodě určuje charakter půdy, kterou voda prochází, tedy složení půdy ve zdroji vody. Podle těchto ukazatelů dělíme vodu na měkkou a tvrdou. Ve vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, je uveden součet vápníku a hořčíku jako doporučená hodnota podle § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je to takto z toho důvodu, že vápník i hořčík jsou prvky pro lidské zdraví prospěšné a jejich příjem do těla z vody je přirozený. Ovšem tvrdá až velmi tvrdá voda je častou komplikací v domácnostech, má vliv zejména na usazování vodního kamene na domácích spotřebičích a sanitě.  

V současné době je možné se setkat i s jinými jednotkami, jako jsou například stupně německé, anglické, americké, francouzské a jiné. S těmito jednotkami se nejčastěji můžeme setkat při koupi nových spotřebičů (pračka, myčka,..).

Zde je přepočet jednotek:

 1 mmol/l = 5,61°N = 7,02°angl = 5,83°am = 10,01°F = 100,09 mg/l = 2 mval/l

Stupnice tvrdosti vod:

  • velmi měkká: 0 - 0,7 mmol/l
  • měkká: 0,7 - 1,4 mmol/l
  • středně tvrdá: 1,4 - 2,1 mmol/l
  • tvrdá: 2,1 - 3,2 mmol/l
  • značně tvrdá: 3,2 - 5,3 mmol/l
  • velmi tvrdá: > 5,3 mmol/l 


Vyhláška 252/2004 Sb.

Výsledky laboratorních kontrol vody: