Návrh závěrečného účtu za rok 2022

05.05.2023

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí "Rozšíření vodovodu Chroustovice"

vyvěšeno dne: 5.5.2023

sejmuto: 1.7.2024

Návrh závěrečného účtu 2022 SO Rozšíření vodovodu Chroustovice:

Příloha č.1 Účetní výkazy:

Příloha č.2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření: