Vyhlášení ceny vodného platné od 1.1.2022

09.12.2021

Schváleno VH dne 8.12.2021.

Vyvěšeno dne 9.12.2021.

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné pro kalendářní rok 2022

Vyhlášení ceny vodného platné od 1.1.2022