Závěrečný účet za rok 2021

13.06.2022

Závěrečný účet byl schválen Valnou hromadou SO "Rozšíření vodovodu Chroustovice dne 8.6.2022